HOME      |    ABOUT US    |    PRODUCTION TECHNOLOGY    |    INSTALLATION CAPACITY    |    DESIGNING CONSULTING    |    NEWS    |    CONTACT US   
  PRODUCTS
  MACHINE EQUIPMENT
  PROJECTS
  COOPERATION LINKS
  TYPICAL BUILDINGS
  PUBLIC
  CIVIL
  CAREER OPPORTUNITIY
  Search
            PUBLIC
 
# NHỮNG THÁP TRUYỀN HÌNH CAO NHẤT THẾ GIỚI

Đứng đầu danh sách này là Tokyo SKytree của Nhật Bản, các thứ tự tiếp theo thuộc về Canton Tower, CN Tower, tháp Ostankino...

# NHỮNG CÂY CẦU NỔI TIẾNG THẾ GIỚI NHÌN TỪ TRÊN CAO
# 11 CÔNG TRÌNH KỲ LẠ NHẤT TẠI TRUNG QUỐC
# ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH TYROL (TOP OF TYROL) TRÊN NÚI STUBAI GLACIER - ÁO
# SÂN VẬN ĐỘNG KHÚC CÔN CẦU Ở JACA, ARAGON - TÂY BAN NHA
# NHỮNG TÚP LỀU DI ĐỘNG Ở MAZAWA - MỸ
# ĐÀI TƯỞNG NIỆM PLAZA DEL SERVICIO A LA PATRIA - MEXICO
# TÒA NHÀ NEBUTA-NO-IE WARASSE - NHẬT BẢN
 


REGISTRATION NUMBER: 44Q12598


 

SUPPORT ONLINE

 

DONG TIEN MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Address: 638A Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC
Tel:        028.3842 5041 - 028.3810 2399  - Fax:   028.3810 3272
Email:    
dongtiensteel.corp@gmail.com
Website: www.dongtiensteel.com.vn

Visitor: 159072
Designed by Viet Net Nam